Daxil ol

Daxil ol

Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi

Aparat

https://courts.gov.az/az/sumgayitappeal/page/Aparat_113

2021-06-20 06:43:53

Aparat

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin Aparatı

  

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəmənin fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati-metodiki, analitik-informasiya, sənədlərlə iş, maddi-texniki, maliyyə-təsərrüfat və digər funksiyalaının təminatının həyata keçirilməsi üçün Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin Aparatı fəaliyyət göstərir.

Məhkəmənin Aparatı öz səlahiyyətlərinə görə ikinci kateqoriya dövlət orqanı olmaqla işçiləri inzibati (beşinci təsnifat) və yardımçı (üçüncü təsnifat) vəzifələr tutan dövlət qulluqçularından ibarətdir. Aparatın fəaliyyətinə birbaşa rəhbərliyi Aparatın rəhbəri həyata keçirir.

Məhkəmənin Aparatı aşağıdakı vəzifələri həyata keçiri:

Sumqayıt Apelyasiya  Məhkəməsində kargüzarlıq işini Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 29 dekabr 2011-ci il tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"a uyğun aparır;

Daxil olan iş, material, ərizə, şikayət, təklif və digər müraciətlərin qəbul edilməsini, qeydə alınmasını, bölüşdürülüb aidiyyəti üzrə icraçılara çatdırılmasını və işlərin, materialların, məktubların və digər sənədlərin göndərilməsini təmin edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinə daxil olan iş, material, ərizə, şikayət, təklif və digər müraciətlərin öyrənilməsini, baxılıb həll edilməsini təşkil edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsində vətəndaşların gündəlik qəbulunu, o cümlədən onların rəhbərlik tərəfindən qəbulunu təşkil və təmin edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi rəhbərliyini və hakimlərini məh-kəmə fəaliyyəti ilə əlaqədar normativ xarakterli aktlarla, lazım olan informasiya və məlumatlarla təmin edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin ərazi yurisdiksiyasında olan məhkəmələrdə qanunvericiliyin tətbiqinə dair məsələlər üzrə məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsini və ümumiləşdirilməsini, məhkəmə statistikasının təhlilinin aparılmasını təmin edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin hüquqi və informasiya təminatının həyata keçirilməsini, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və ictimaiyyətlə əlaqələrinin yaradılmasını təşkil edir;

Məhkəmə icraatının təşkilati məsələləri ilə əlaqədar məhkəmədə işlərin baxılmasını təşkil edir, hakimləri hakimin köməkçiləri və məhkəmə iclasının katibləri ilə təmin edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclaslarının hazırlanmasına dair təşkilati işləri həyata keçirir, protokolların aparılmasını təmin edir, Rəyasət Heyətinin qəbul etdiyi qərarların icrası üçün zəruri işlər görür;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin fəaliyyəti üçün zəruri olan maddi-texniki, sosial-məişət, maliyyə-təsərrüfat, nəqliyyat, rabitə, təmir-tikinti, bina və qurğuların istismarı, habelə digər işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsini təmin edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsində əmək və icra intizamına əməl olunmasını təşkil edir;

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin hakimlərinin və aparat işçilərinin hər il üçün məzuniyyət qrafiklərini tərtib edir, təsdiq olunması üçün Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin sədrinə təqdim edir və onların icrasına nəzarəti həyata keçirir;

Məhkəmənin fəaliyyəti ilə əlaqədar Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi sədrinin ayrı-ayrı tapşırıqlarını, habelə digər işləri yerinə yetirir.

 

Qeyd: Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi aparatının rəhbəri İsmayıl Samir Şahin oğludur.

Aparatın rəhbəri tərəfindən şəxslərin qəbulu həftənin 1-5-ci günləri saat 09-00-dan 18-00-dək həyata keçirilir.

 

Telefon: (018) 642-44-11, (012)585-14-27