S/N

İşin nömrəsi  və daxil olma tarixi

Tərəflər və Apelyasiya şikayətini verən şəxs,

Təqsirləndirilən, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş (xüsusi ittiham olunan) şəxs və Apelyasiya şikayətini (protesti verən)

İşin mahiyyəti, CM-nin maddəsi

Baxılma saatı

Nəticə

 

1. 

3(106)28/2020

28.01.2020

Bakı Baş Gömrük İdarəsi

Şikayət

Aqromal MMC

İXM 485.2

14:15

Şikayət qismən təmin edildi.,Qərar ləğv edildi.Təkrar araşdırmaya qaytarıldı

2. 

4(106)09/2020

05.02.2020

Hüseynov Elçin Mirzə oğlu

Müdafiəçi Cəfərov Umud Natiq oğlu

Apelyasiya şikayəti

CM 315.1 və 221.2.1

14:35                                                                                                                    

Qüvvə