S/N

İşin nömrəsi  və daxil olma tarixi

Tərəflər və Apelyasiya şikayətini verən şəxs,

Təqsirləndirilən, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş (xüsusi ittiham olunan) şəxs və Apelyasiya şikayətini (protesti verən)

İşin mahiyyəti, CM-nin maddəsi

Baxılma saatı

Nəticə

 

1. 

2(106)807/20

28.01.2020

İddiaçı: “AqrarKredit” QSC törəmə müəsisəsi “Bank Aktivlərinin İdarə Edilməsi Agentliyi”

Apelyasiya şikayəti

Cavabdeh:Əbilov Fəzail Rizvan oğlu

Borcun qaytarılması barədə (2215,96 manat)

10:00

05.03.2020-ci il saat 14:00-a  təyin edildi

2. 

2(106)797/20

28.01.2020

İddiaçı:”MKT İstehsalat Kommersiyası” MMC

Cavabdeh:Zeynalov Ramil Saməddin oğlu

Apelyasiya şikayəti

Borc tələbi

10:10

05.03.2020-ci il saat 10:15-a  təyin edildi

3. 

2(106)793/20

28.01.2020

İddiaçı:Şirinova Bəhruzə Nazim qızı

Apelyasiya şikayəti

Cavabdeh:Cəfərov Bəyoğlan Məhəmmədəli oğlu

Cəfərova Zibər İsmayıl qızı

Cəfərov Çingiz Bəyoğlan oğlu

Evə köçürülmə barədə

10:20

05.03.2020-ci il saat 14:45-a  təyin edildi

4. 

2(106)790/20

28.01.2020

İddiaçı:Xəlilov Səmayə İsmayıl qızı

Cavabdeh:Quliyev Əli Bəhlul oğlu

Apelyasiya şikayəti

Pul tələbi

10:30

05.03.2020-ci il saat 10:30-a  təyin edildi

5. 

2(106)785/20

28.01.2020

Ərizəçi:Osmanova Adilə Neyman qızı

Maraqlı şəxs:DƏDRX-in 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsi

Apelyasiya şikayəti

Pay torpaq sahəsinə sahiblik ,ondan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək faktının müəyyən edilməsi tələbi

10:40

05.03.2020-ci il saat 15:00-a  təyin edildi

6. 

2(106)780/20

28.01.2020

İddiaçı: “MKT İK” MMC

Cavabdeh:İbrahimov Sənan Sehran oğlu

Apelyasiya şikayəti

Müqavilə üzrə borcun tutulması barədə

10:50

05.03.2020-ci il saat 12:15-a  təyin edildi

7. 

2(106)824/20

30.01.2020

İddiaçı:Əliyeva Ağabacı Sənan qızı

Cavabdeh:Əliyev Nizami İbrahim oğlu

Apelyasiya şikayəti

Qanunsuz zəbt olunmuş torpaq sahəsinin boşaldılması tələbi

11:00

05.03.2020-ci il saat 14:15-a  təyin edildi

8. 

2(106)775/20

28.01.2020

İddiaçı: “Nikoyl” İKB ASC

Cavabdeh:Rüstəmov Qeys Nurəddin oğlu

Apelyasiya şikayəti

Bayraməliyeva Amaliya Əmir qızı

Borc tələbi

11:10

05.03.2020-ci il saat 11:30-a  təyin edildi

9. 

2(106)771/20

28.01.2020

İddiaçı:”Amrahbank” ASC

Cavabdeh:İbrahimov Abbas Seydəmir oğlu

Apelyasiya şikayəti

Həsənov Vaqif Hacı oğlu

Abbasov Arzu Sərhad oğlu

Bağırov Nazim  Əzim oğlu

Kredit müqaviləsinin ləğv edilməsi,pul tələbi,İpoteka qoyulmuş əmlaka tələb yönəldilməsi,fərdi yaşayış evində qeydiyyatda olan şəxslərin fərdi yaşayış evindən istifadə hüququnun ləğv edilməsi və fərdi yaşayış evindən çıxarılması

11:20

05.03.2020-ci il saat 14:30-a  təyin edildi

10. 

2(106)763/20

28.01.2020

İddiaçı: “PARA” BOKT ASC

Cavabdeh:Ağayeva Gülarə Mirzəbəy qızı

Apelyasiya şikayəti

Borcun və xərclərin əvəzinin tutulması barədə

11:30

05.03.2020-ci il saat 10:00-a  təyin edildi

11. 

2-1(106)104/2020

2-1(106)921/2019

04.12.19

İddiaçı:Cəfərov Mütalib Ağahüseyn oğlu

Apelyasiya şikayəti

Cavabdeh:Salyan rayon İcra
Hakimiyyəti

Üçüncü şəxslər:Əzizov  Yusif Taharoviç

“RZ Aqro”MMC

Salyan rayon İcra Hakimiyyətinin 20.10.2011-ci il tarixli 133S nömrəli sərəncamının ondan 50 ha torpaq sahəsinin geri alınması hissəsində ləğv edilməsi barədə

16:00

20.02.2020-ci il saat 16:15-a  təxirə salındı