S/N

İşin nömrəsi  və daxil olma tarixi

Tərəflər və Apelyasiya şikayətini verən şəxs,

Təqsirləndirilən, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş (xüsusi ittiham olunan) şəxs və Apelyasiya şikayətini (protesti verən)

İşin mahiyyəti, CM-nin maddəsi

Baxılma saatı

Nəticə

 

1. 

1(106)49/2020

1(106)687/2019

03.12..2019

Təqs.Paşayev Rövşən Mətləb oğlu

Z.Ş:Cavadlı Vüsal Rauf oğlu

D.İ:Ağayev Mətləb Rəfail oğlu

Apelyasiya protesti

CM-nin 180.1

10:00

11.02.2020-ci il saat 17:00-a  təxirə salındı

2. 

3(106)27/2020

28.01.2020

Əzizov Rafiq Sahibəli oğlu

Şikayət

535.1

10:30

Təmin edilmədi

3. 

4(106)08/2020

03.02.2020

 

Təqs. İsmayılov Orxan Əflatun oğlu

 

İmişli Rayon Prokuroru Valeh Səmədov

Apelyasiya şikayəti

CM 221.3

12:30

10.02.2020-ci il saat 11:00-a  təyin edildi