S/N

İşin nömrəsi  və daxil olma tarixi

Tərəflər və Apelyasiya şikayətini verən şəxs,

Təqsirləndirilən, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş (xüsusi ittiham olunan) şəxs və Apelyasiya şikayətini (protesti verən)

İşin mahiyyəti, CM-nin maddəsi

Baxılma saatı

Nəticə

 

1. 

2-2(106)36/20

09.01.20

İddiaçı:Qəhrəmanov Əli Telman oğlu

Cavabdeh: “Azəriqaz” İB

Apelyasiya şikayəti

29.03.2019-cu il tarixli akt əsasında hesablanmış borcun silinməsi barədə

10:00

28.02.2020-ci il saat 10:00-a  təxirə salındı

2. 

2-2(106)33/20

09.01.20

İddiaçı: “Qaz İxrac” idarəsi

Apelyasiya şikayəti

Cavabdeh: “Fruitgarden” MMC

Lənkəran rayonun Separadi kəndi ərazisində magistiral qaz kəmərinin mühafizə zonasında qazılmış xəndəyin cavabdehin vəsaiti hesabına doldurulması, magistiral qaz kəmərənin mühafizə zonasında quraşdırdığı tor çəpərin və kəmərin üzərindən çəkilmiş asfalt yol örtüyünün cavabdehin vəsaiti hesabına sökülərək ləğv edilməsi və ya asfalt yolun kəsişmə sahəsinə uyğun olaraq “Qaz İxrac” İdarəsindən texniki şərt alması, həmin texniki şərt əsasında avtomobil yolu ilə qaz kəmərinin kəsişməsinin tikinti-texniki normalarına uyğun yerinə yetirilməsi və qaz kəmərinin mühafizə zonasının əvvəlki vəziyyətə qaytarılması barədə

10:20

28.02.2020-ci il saat 10:30-a  təxirə salındı

3. 

2-2(106)38/20

09.01.20

İddiaçı:AR Dövlət Reklam Agentliyi Publik Hüquqi şəxs

Cavabdeh: “Cənub Reklam 12” MMC

Apelyasiya şikayəti

Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə dair icazə müqaviləsi əsasında ödəməli yayım haqqı məbləğinin tələbi barədə

11:20

28.02.2020-ci il saat 11:00-a  təxirə salındı