S/N

İşin nömrəsi  və daxil olma tarixi

Tərəflər və Apelyasiya şikayətini verən şəxs,

Təqsirləndirilən, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş (xüsusi ittiham olunan) şəxs və Apelyasiya şikayətini (protesti verən)

İşin mahiyyəti, CM-nin maddəsi

Baxılma saatı

Nəticə

 

1. 

1(106)160/2020

06.02.20

 

T.Ş Kərimov Mübariz Allahverdi oğlu

 

Z.Ş Quliyev Niyaz İbrahim oğlu

Quliyev Canpolad İbrahim oğlu

Quliyeva Tellixanım İbrahim qızı

Etiraz

CM 178.2.2   178.2.4

10:15

 

Etiraz təmin edilmədi