Daxil ol

Daxil ol

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

Countpages

https://courts.gov.az/az/nakhchivan/counthearings

2020-09-21 11:24:42

Məhkəmə iclasların sayı

Cinayət işləri və inzibati xətalar
Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr
İnzibati mübahisələrə dair işlər