Daxil ol

Daxil ol

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

Məhkəmə haqqında

https://courts.gov.az/az/nakhchivan

2020-09-21 11:13:42

Məhkəmə haqqında

Şəhər və məhkəmə haqqında qısa məlumat

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 1937-ci il tarixdən fəaliyyətə başlamış və ilkin adı Naxçıvan Şəhər Xalq Məhkəməsi olmuşdur. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 1997-ci il tarixli Qanununun 20-ci maddəsinə əsasən birinci instansiya məhkəməsi kimi qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş mülki, cinayət işlərinə, inzibati xətalara dair və digər işlərə baxır. Bundan başqa, Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi məhkəmə statistikasını təhlil edir, məhkəmə fəaliyyətinin təşkili vəziyyətini, məhkəmə təcrübəsini öyrənir və ümumiləşdirir, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə ona aid edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində sədr də daxil olmaqla, 3 hakimin fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulmuşdur. Məhkəmənin yurisdiksiyası Naxçıvan şəhərinin ərazisinə şamil edilir. Hal-hazırda Naxçıvan şəhərinin ərazisi 191,57 kv.km, əhalisinin sayı isə 85.587 (01.07.2011) nəfər təşkil edir. Naxçıvan şəhəri ərazisində 5.051 nəfər qaçqın və 970 məcburi köçkün yaşayır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. O, Naxçıvan çayının sağ sahilində, dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə yerləşir. Şərqin ən qədim şəhərlərindən biri olan Naxçıvan əsrlər boyu dəfələrlə dağılmış, lakin hər dəfə yenidən qurulmuşdur. XII-XIII əsrlərdə Naxçıvan Eldəgizlər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. XIX əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olana qədər Naxçıvan şəhəri Naxçıvan xanlığının paytaxtı olmuşdur. 1924-cü ilin fevral ayında isə o, Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtına çevrildi.

Naxçıvan şəhərində 2 universitet, 1 institut və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının filialı fəaliyyət göstərir. Burada mədəniyyət sarayı, dram teatrı, kukla teatrı, ədəbiyyat, tarix və xalça muzeyləri, rəsm qalereyası vardır. Azərbaycanın görkəmli yazıçı və dramaturqu, Stalin repressiyalarının qurbanı olmuş Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və məqbərəsi bu şəhərdə yerləşir. Şəhərdə çoxlu tarixi abidə qorunub saxlanmışdır: Mömünə Xatun (XII əsr), İmamzadə memarlıq kompleksi (XII-XIII əsrlər); XIX əsrdə tikilmiş Cümə məscidi; "Xan evi"; (XIX əsr); "İsmayıl xan hamamı" (XVIII əsr); "Cin hamamı" (XIII əsr); "Səviyyə" məscidi (XIX); "Pirqəmiş" məscidi (XVII əsr) və s.

Naxçıvan şəhəri Babək və Kəngərli rayonları ilə həmsərhəddir.