Daxil ol

Daxil ol

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VAHİD MƏHKƏMƏ PORTALI

Updated JSSIP& JSSIP AF ESMP and RFP_Azerbaijani

https://courts.gov.az/az/main/page/Updated-JSSIP-JSSIP-AF-ESMP-and-RFP-Azerbaijani_3376

2021-05-09 02:05:39

Updated JSSIP& JSSIP AF ESMP and RFP_Azerbaijani

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

«Mütərəqqi Ədliyyə Xidmətləri və Müasir Məhkəmə İnfrastrukturu» Layihəsi və həmin Layihə üçün təklif olunan Əlavə Maliyyələşdirmə 

 

  • ƏHALİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİYASƏTİNİN ÇƏRÇİVƏ SƏNƏDİ - Endir;
  • ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSİAL İDARƏETMƏ PLANI - Endir.