Azərbaycan Hökumətinin Dünya Bankı ilə birgə maliyyələşdirdiyi və Ədliyyə Nazirliyinin həyata keçirdiyi “Mütərəqqi ədliyyə xidmətləri və müasir məhkəmə infrastrukturu” Layihəsi çərçivəsində ədliyyə sisteminin əlçatanlığı, effektivliyi və şəffaflığı ilə bağlı məmnunluq səviyyəsini öyrənmək məqsədilə ədliyyə xidmətlərinin əsas istifadəçiləri və iştirakçıları arasında 2017-ci ilin avqust-noyabr aylarında sorğu keçirilmişdir. Azərbaycan Hökuməti ilə Dünya Bankı arasında imzalanmış saziş əsasında 2017-ci il üçün ədliyyə xidmətlərindən məmnunluq səviyyəsi 40% olması hədəf qoyulduğu halda, nəticə gözləntiləri aşaraq 63% təşkil etmişdir.

Sorğu nəticələrinin bölgüsü:

Məmnuniyyət:

Məhkəmə işində tərəf

Professional istifadəçi

Sahibkar

Məhkəmə işçisi, o cümlədən hakimlər

Ortalama

Ümumi məmnunluq səviyyəsi:

Məhkəməyə əlçatımlığın asanlığından razı olanlar

52%

71%

78%

92%

73%

63%

Məhkəmənin şəffaflığından razı olanlar

41%

38%

67%

89%

57.8%

Məhkəmənin səmərəliliyindən razı olanlar

41%

38%

56%

90%

58.1%